Bireysel oto Kiralama

web tasarım

Araç Kiralama Sözleşmesi (bireysel)

Bu sözleşmede belirtilen aracı kiraya veren Güven Rent A Car & Oto Kiralama "KİRALAYAN", kira karşılığında kullanmak üzere aracı kullanan "KİRACI" , olarak adlanacaktır.

GENEL KOŞULLAR- OTO KİRALAMA- ARAÇ KİRALAMA-RENT A CAR

1. Kiralayan, mülkiyetinde bulunun aracı aşağıda belirtilen koşullara uyulması şartıyla kiracıya önceden saptanan süre için vermiştir. Kiracı bu ekle sözleşmede yazılı gün saatte aynı şekilde aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir.Kira süresini en az 24 saat öncesinden haber verip kiralayanın muvafakatını almak ve kira depozitine gerekli miktarı eklemek kaydıyla uzatabilir.

2. Kiracı, aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

a- T.C Kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması her türlü kanuni işlerde .

b- Başka bir aracı veya römorku itmekte veya itmekte.

c- Normal trafiğe kapalı veya uygun olmayan yollarda.

d- Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması.

e- Yarış,hız tayini,ralli ,denemeler , motorlu sporlarda

3. Sözleşmenin düzenlendiği sırada kiracının 21 yaşını doldurmuş olması en az 2 yıllık geçerli ehliyeti ibraz etmesi gerekir.

4. Kiracı, kiralayanın onayı olmaksızın, arcı 3.cü şahıslara kullandıramaz.

5. Kiracı seyir dışında aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliği sağlayacak biçimde bir yerde kapalı yetkili olarak park etmekle yetkilidir.

6. Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkartılamaz.

7. Kiralayan, kiracının belirtilen şartlardan herhangi birine uymaması durumunda kazai yollara başvurmaya tedbir veya hüküm iştihsaline hacet kalmaksızın, aracını derhal geri alabilir. Dilerse peşin verilmiş kira bedelini irad kaydedebilir.

8. Kiralayan , bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi kira süresini uzatmaktan da kaçınabilir.

9. BAKIM : Kiracı, kira süresi içinde aracın yağını, suyunu ve lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür.

10. TAMİRAT : Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir.Normal kullanım harici , ihmal ve hatalı kullanım sonucu,(yağsız,susuz kullanım,donma,lastik yanması gibi) yapılacak tamirat, parça ve lastik masrafları ile aracın hareket edememesi durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları geçerli tarife üzerinden hesaplanarak aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir.

11. Acil durumlarda acil onarımlar, kiralayanın en yakın bürosuna bildirilip onayı alınarak yaptırılır.masrafları kiralayanın adına aldığı fatura karşılığında kiracıya iade edilir.

12. Kiracı kiraladığı aracı teslim aldığı yere getirmek mecburiyetinde olup, aksi takdirde diğer illerdeki servislerimize teslim ettiğinde 140 YTL. Taşıma bedeli kiracıya aittir.

13. Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça bu şartlardaki herhangibir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.

14. Kiracı ile kiralayan arasında anlaşmazlıklar İstanbul mahkemeleri ve icra dairlerinde T.C kanunlarıa göre çözümlenecektir.

TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER OTO KİRALAMA ARAÇ KİRALAMA RENT A CAR

1. Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlar

2. Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelen durumlar

3. Sürücünün kaza sırasında alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlar

4. Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlar

5. Trafik kurallarını ihlal ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar

6. Sürücünün %100 kusurlu olduğu durumlar

7. Kira sözleşmesinin belirtilen süre dışında meydana gelen hasarlar

8. Sigara ve emsali yakıcı bir maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıçı olmaksızın meydana gelen yanıklar

9. Aracın döşemesinde meydana gelen yanık ve lekeler

10. Kaza anında sigorta şirketimiz hasar bedelini öder.Ancak aracın tamirde kaldığı günler müşteriden tahsil edilir.

ÖDEME: OTO KİRALAMA- ARAÇ KİRALAMA- RENT A CAR

Kiracı, geçerli fiyat tarifesindeki kira bedeli ile imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin bedelini ve kiralama sonunda

ortaya çıkabilecek ücretleri kanunen uygulanan vergileri ile ödemeyi kabul eder.Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihte geçerli tarifeye göre yaklaşık kira tutarı üzerinden depozito alınır.Bu depozito kiralama bitinde saptanacak kesin hesap sonucuna göre tasfiye edilir.Ödemeler nakten veya defaten yapılır.Bir günlük kira 24 saat, haftalık veya aylık kira süreleri ise 7 ve 30 gün üzerinden hesap edilir.3 saati geçen gecikmeler tam gün olarak hesaplanır.

SİGORTA:OTO KİRALAMA-ARAÇ KİRALAMA- RENT A CAR

A) Kiralanan araçlar, Kara yolları Trafik yasası uyarınca zarar gören 3. şahıslara karşı, yasal poliçe sınırları içinde mecburi Mali Mesuliyet sigortası ile sigortalanmıştır. Kiralayan 3. şahıslara zarar veren kazalar sonucu oluşacak sorumluluğu , her araç için yaptırılmış Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası teminat kapsamında hadleri dahilinde kalmak şartı ile sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup, kiralayan kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.

B) Kiracı , kiraladığı aracın çalınmasından veya hertürlü kaza sonucu uğrayacağı zararlardan aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamalarından ve aracın tamir süresinde işten kalma ücretinden itirazsız sorumludur.

a- Kiracı veya yetkili sürücü doktor raporuyla saptanmış engelleyici durumu yoksa kaza yerinde gereken güvenlik önlemlerini alacak hasarlı araca her ne şekilde olursa olsun müdehale etmeyecek ilgili kişi ve tanıkların isim ve adreslerini tespit edecek, kazayı kiralayan ve en yakın emniyet görevlilerine derhal haber verecektir.

b- Sorumluluk ve suçun takdiri yetkili makamlara ait olduğundan, ifadesinde sadece olayın oluş tarzını anlatacak peşinen suçu ve sorumluluğu kabullenmeyecektir.

c- Kiracı kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan alınış (Trafik polisi veya Jandarma) trafik kazası tespit tutanağını alkol raporunu sabit isim ve adreslerini en geç 48 saat içinde kiralayana teslim edecektir.

Resimler